Chiropraktyka

Chiropraktyka jest rodzajem terapii manualnej opartej na diagnozie, leczeniu oraz zapobieganiu mechanicznym zaburzeniom i dysfunkcjom narządu ruchu. Została stworzona pod koniec XIX w. w Stanach Zjednoczonych przez D. Palmera.

Chiropraktyka zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką zaburzeń czynności w narządzie ruchu. Jest wielką sztuką wymagającą intuicji, nadzwyczajnej wrażliwości i czułości palców, która w połączeniu z rozległą wiedzą teoretyczną i praktyczną daje wyśmienite rezultaty. W krajach Europy Zachodniej, Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie i Australii występuje, jako wolny zawód traktowany na równi z lekarzem. Absolwenci otrzymują tytuł doktora chiropraktyki (D.C.)

Współcześnie, chiropraktycy w swojej pracy stosują szeroką gamę technik, jak mobilizacje lub manipulacje stawów i tkanek miękkich a także fizykoterpię, kinezyterapię oraz poradnictwo profilaktyczne.

Kryteria edukacyjne i struktura programów chiropraktyczych oferowanych w szkołach na świecie regulowane są przez wytyczne Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2005 roku. Organizacja The European Council On Chiropractic Education zajmuje się akredytacją placówek edukujących chiropraktyków w Europie. Placówki te znajdują się w Danii, Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Akredytowani chiropraktycy praktykujący w krajach Unii Europejskiej zrzeszeni są w European Chiropractor’s Union (ECU), założonej w 1932 roku w Londynie. Obecnie członkami ECU jest 20 krajów.

(www.chiropractic-ecu.org)