Tkanki miękkie


Tkanki miękkie czyli skóra, mięśnie,więzadła, powięzi często w skutek przeciążenia ulegają wzmożonemu napięciu. W skutek czego prowadzi to do odruchowych zmian w narządach wewnętrznych oraz w stawach kończyn i kręgosłupie. Poddając terapii stawy obwodowe oraz kręgosłup często zapomina się właśnie o wspomnianych wyżej tkankach miękkich. Wzmożone napięcie tkanek miękkich może prowadzić do powstania np. miogeloz czyli stwardnień lokalizujących się w mięśniach, które są bolesne w skutek dotyku lub do powstania tendinoz czyli zmiany zwyrodnieniowych w ścięgnach lub więzadłach.

Miogelizy, tendinozy prowadzą do zmian w strukturze mięśni i więzadeł co przyczynia się do ich osłabienia, skrócenia, zmniejszenia wytrzymałości, a to w konsekwencji prowadzi do dolegliwości (bólowych).

Specjalistyczna praca z tkankami miękkimi daje ulgę chorym z ostrymi stanami bólowymi oraz osobom z chorobami przewlekłymi.