Terapia Manualna


Terapia manualna polega na badaniu i leczeniu stawów obwodowych oraz kręgosłupa. Pierwszą częścią badania jest zazwyczaj dokładny wywiad. Następnie dokonuje się badania jakości ruchu, jego zakresów, biomechaniki oraz innych czynników (np. bolesności). Podczas terapii za pomocą specjalnych technik mobilizacji lub manipulacji a także pracy na tkankach miękkich, przywraca się zaburzoną biomechanikę stawów, co prowadzi do zmniejszenia bólu, zwiększenia zakresu ruchomości, ustąpienia stanów zapalnych.

Jest często błędnie utożsamiana z kręgarstwem, które w przeciwieństwie do terapii manualnej nie posiada żadnych podstaw w źródłach wiedzy medycznej. Terapia manualna należy do dziedziny rehabilitacji i jest poparta badaniami naukowymi.

W Polsce szkolenia z terapii manualnej odbywają się jako szkolenia podyplomowe dla fizjoterapeutów oraz lekarzy.

Międzynarodowa definicja OMT (Ortopedczynej Terapii Manualnej) według IFOMPT (Międzynarodowej Federacji Ortopedycznych Terapeutów Manualnych) brzmi następująco „Ortopedyczna Terapia Manualna jest specjalistyczną dziedziną fizjoterapii stosowaną w leczeniu dysfunkcji układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego, która opiera się na wiedzy klinicznej i zastosowaniu wysko-wyspecjalizowanego podejścia terapeutycznego z udziałem technik manualnych i ćwiczeń terapeutycznych”
(www.ifompt.com)