Różnice pomiędzy Igłoterapią punktów spustowych a Akupunkturą
Igłoterapia punktów spustowych (Dry Needling) jest wynalazkiem medycyny zachodniej. Jest ona oparta na badaniach naukowych i doświadczeniu klinicznym lekarzy i fizjoterapeutów. Jest to metoda znana od wielu lat m.in. w USA, Australii, Szwajcarii, Niemczech, Skandynawii. W Polsce znana jest dopiero od niedawna, stąd tak nieliczna grupa terapeutów zajmuje się leczeniem tą metodą.(rehabilitacja Bełchatów)Akupunktura jest tradycyjnym systemem medycyny chińskiej praktykowanym od ponad 2000 lat. Starożytni Chińczycy dostrzegli że pewne obszary o zwiększonej wrażliwości bólowej były zbliżone lub wręcz takie same u osób cierpiących z powodu tych samych zaburzeń. Dodatkowo zaobserwowano, że obszary o większej wrażliwości różniły się zależnie od narządu lub mięśnia, którego funkcja była zaburzona. To właśnie dzięki tym spostrzeżeniom rozpoznano i określono niektóre związki pomiędzy narządami wewnętrznymi a mięśniami.Akupunkturę wprowadzono do kultury zachodniej w XVII wieku dzięki misjonarzom z zakonu jezuitów wysłanych do Pekinu. W latach 40-tych XX wieku Soulie de Mortant francuski sinolog i dyplomata opisał swoje zapiski dotyczące akupunktury. W Stanach Zjednoczonych początki akupunktury przypadają na lata 60-te XX wieku. Osoby wykorzystujące tą metodę leczniczą stosują ją głównie w celu zmniejszenie bólu oraz w leczeniu innych dolegliwości.(masaż Bełchatów)Malzack i współpracownicy stwierdzili pewien stopień zgodności pomiędzy punktami akupunkturowymi a punktami spustowymi w przypadku leczenie bólu. Początkowo wnioskowano, że w obrębie tych punktów mogą występować te same mechanizmy neurologiczne. Jednakże nowe odkrycia mówią o tym, że punkty spustowe tworzą się w obrębie nieprawidłowo działających płytek końcowych a punkty akupunkturowe powstają wzdłuż meridianów bądź w tzw. „punktach chi”. Różnice również dotyczą procesu tworzenia i patofizjologii tych punktów.(masaż Radomsko)Szczegółowe różnice między Igłoterapią punktów spustowych (Dry Needling) a Akupunkturą wyjaśnia poniższa tabelka.

Piśmiennictwo: