Przyczyny bólów kręgosłupa:

1. Stres
2. Zła postawa ciała
3. Przebywanie w bezruchu
4. Coraz wyższy wzrost kolejnych pokoleń
5. Słabe mięśnie
6. Nadwaga
7. Wiek
8. Wzrastająca długość życia
9. Geny
10. Odżywianie
11. Palenie papierosów
12. Dźwiganie ciężkich przedmiotów
13. Niewłaściwe stanowisko pracy
14. Płeć
15. Czynniki społeczne